Menu

- na úvod -

- hudební výchova -

- dopravní výchova -

Pomůcky do hodin výchov

Hudební výchova

Starosti s muzikou - 1. setkání
- příprava - Já jsem muzikant - Nestarej se ženo má - Kolovrátek - housle - kontrabas - trubka - buben - kolovrátek -

Hledáme odpověď - 2. setkání
- příprava - Ach synku, synku - Nestůjte, mládenci, pod okny - Šest orchestrálních kusů - doplňovačka -

Na horách - 3. setkání
- příprava - Slunce za hory - Já mám malovanou vestu - V Tatrách -

Dřina a zábava - 4. setkání
- příprava - Vyletěla holubička - Muzikant - Chorální předehra -

Valaši - 5. setkání
- příprava - Dú Valaši, dú - Když jsem jel do Prahy - Mše h-moll -

Výletníci - 6. setkání
- příprava - Beskyde, Beskyde - Ej, padá, padá rosička - Have You Met Miss Jones -

Vánoční hudba - 7. setkání
- příprava - Nesem vám noviny - Štědrej večer nastal - Veselé vánoční hody - Žežulka z lesa vylítla - Hopsa, pacholátka -
- Vánoční mše -

Zima - 8. setkání
- příprava - Bude zima, bude mráz - Voděnka studená - Kouzelná flétna - Čtvero ročních období -

Bydliště - 9. setkání
- příprava - Od Tábora až k nám - Okolo Hradce - Domov můj -

Hračky - 10. setkání
- příprava - Ptala se Zuzana Kuby - Pod našima okny - Sangvinici -

Křížem krážem - 11. setkání
- příprava - Až já pojedu přes ten les - Když jsem k vám chodíval - Z českých luhů a hájů -

Přátelé a kamarádi - 12. setkání
- příprava - Kamarádi - Voláme sluníčko - Polonéza A dur -

Vlak - 13. setkání
- příprava - Kozel - Náměšť - Pacific 231 -

Dirigent - 14. setkání
- příprava - Na tý louce zelený - Když jsem byl malučký - Osudová -

Vdavky - 15. setkání
- příprava - Neťukej, neťukej - Marjánko, Marjánko - Prodaná nevěsta -

Tanec - 16. setkání
- příprava - Čerešničky - Červená, modrá fiala - Slovanský tanec - Popelka -

Koření - 17. setkání
- příprava - Běží liška k Táboru - Koulelo se, koulelo - Liška Bystrouška - Hudební koření -

Oči - 18. setkání
- příprava - Oči, černé oči - Černé oči, jděte spát - Má vlast - Slovanské tance - Příhody lišky Bystroušky -
- Otvírání studánek - Hudební skladatelé -

Kapela - 19. setkání
- příprava - Vesnická romance - Na našem dvoře - V nový život - Dechové a bicí nástroje - Lidové písně -

Sešit pro žáky
- zpěvník -


Dopravní výchova

Testíky pro malé účastníky silničního provozu

Test pro chodce se sestává ze tří pracovních listů: Silnice pro každého - 18 otázek, Chodíme - 23 otázek, Přecházíme přes vozovku - 18 otázek. V testíkách mohou žáci zodpovídat otázky postupně, nebo si načíst celý test najednou. Vybírají vždy jednu správnou odpověď. Jako vyhodnocení je uvedeno skóre v procentech. Z každého listu je vždy náhodně vybráno 10 otázek.