Menu

- na úvod -

- obec, kde žiji -

- krajina kolem nás -

- měření -

- rostliny -


Pomůcky do hodin prvouky

Obec, kde žiji

1) Domov - prezentace -

2) Město a příměstské oblasti - prezentace -

3) Doprava, obchod, průmysl, vzdělání, kultura - prezentace -

4) Cestovní ruch, sport, odpočinek, zdravotnictví, policie - prezentace -

5) Vesnice - prezentace -

6) Opakování - list -


Krajina kolem nás

1) Typy krajiny podle vzhledu - prezentace -

2) Vliv člověka na utváření krajiny - prezentace -


Měření

Opakování - opakovací testík - postupně zodpověz 10 předložených otázek: testík


Rostliny

Podzemní části rostlin - kořeny: prezentace

Podzemní části rostlin - kořeny: testík