Pořádek slov ve větách

Uspořádej správně slova do věty.