Abeceda

K jednotlivým řadám přidej čtvrté slovo z nabídky tak, abys zachoval řazení podle abecedy.