Menu

- na úvod -

- čtení -

- opakování z nižších tříd -


Pomůcky do hodin českého jazyka

Čtení - práce s textem

Září: - pracovní list - - - práce na počítači -

Říjen - pracovní list - - - práce na počítači -

Listopad - pracovní list - - - práce na počítači -

Prosinec - pracovní list - - - práce na počítači -

Leden - pracovní list - - - práce na počítači -

Únor - pracovní list - - - práce na počítači -

Březen - pracovní list - - - práce na počítači -

Duben - pracovní list - - - práce na počítači -

Květen - pracovní list - - - práce na počítači -

Červen - pracovní list - - - práce na počítači -

Každá škola má svůj konec - píseň - - - zpěv -


Opakování z nižších ročníků

1) Pořádek slov ve větě

a) Uspořádej slova ve větách: Brouček
b) Uspořádej slova ve větách: Luisa a Lotka
c) Uspořádej slova ve větách: Kubula a Kuba Kubikula

2) Počet slov ve větách

a) Rozděl věty na slova a zapište jejich počet: Brouček
b) Rozděl věty na slova a zapište jejich počet: Luisa a Lotka
c) Rozděl věty na slova a zapište jejich počet: Kubula a Kuba Kubikula

3) Řazení podle abecedy

a) K řadám slov přidávej další slovo: řady
b) Řady slov - k trojici přidej další slovo: řady
c) Trojice slov - hledej, která trojice není podle abecedy: trojice